Điều khoản thỏa thuận

Điều khoản thỏa thuận và sử dụng
Những điều khoản sau được áp dụng cho tất cả thành viên có căn hộ được đăng trên Website https://nhadathue.vn

1. Các định nghĩa
“Niêm yết căn hộ” có nghĩa là việc quảng cáo trực tuyến dành cho một căn hộ được bán hay cho thuê nào đó, trong đó bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến tài sản này như nội dung, ảnh và các tài liệu khác.

2. Việc công bố các niêm yết căn hộ
Khi đã trở thành thành viên của https://nhadathue.vn bạn phải đồng ý chấp nhận những quy định sau:

Thành viên xem xét những điều khoản này và phải đồng ý tuân theo tất cả những định về mặt pháp lý khi những quy định đó được đưa ra trên https://nhadathue.vn

Thành viên sẽ giữ an toàn và bí mật tên đăng nhập và mật khẩu khi sử dụng website này, đồng thời bạn cũng sẽ buộc phải thực hiện đầy đủ những quy định chung về việc sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của website như, không tiết lộ thông tin đăng nhập, không sử dụng dịch vụ bằng tên đăng nhập và mật khẩu của người khác. v.v.

Bạn sẽ chỉ có thể quảng cáo các căn hộ sẵn có đối với việc bán hoặc cho thuê trong phạm vi của đơn đặt hàng, và mỗi căn hộ đó có thể chỉ được niêm yết một lần.

Thành viên có quyền đưa ra xem xét việc niêm yết căn hộ từ nguời chủ căn hộ đã niêm yết.

Căn hộ được niêm yết quảng cáo không vi phạm bất cứ những quy định luật pháp hay những chuẩn mực luật pháp nào ( bao gồm nhưng không giới hạn đối với những luật lệ của mạng internet, của ngành bất động sản, ngành công nghiệp quảng cáo cũng như những luật lệ được áp dụng tại địa phương, quốc gia )

Tất cả các danh sách căn hộ quảng cáo được đệ trình từ các đại lý đã được cấp phép sẽ bao gồm giấy chứng nhận kinh doanh bất động sản, nơi đăng ký kinh doanh, tên công ty, và tên người được cấp phép đăng ký. Các căn hộ được cấp phép đăng ký sẽ đủ điều kiện để được quảng cáo trên trang web.

Trong vòng 72 giờ, sau khi một căn hộ đã niêm yết quảng cáo đạt được một thoả thuận cho thuê hoặc bán thì thành viên sẽ phải lưu lại hoặc di rời căn hộ đã niêm yết này khỏi website.

Khi được yêu cầu, https://nhadathue.vn sẽ lưu lại, di rời, cập nhật hoặc kéo dài các thời hạn niêm yết căn hộ. Khi một quảng cáo bất động sản nào không thực hiện điều quy định trên trong vòng 24h, https://nhadathue.vn có thể sẽ di rời mục quảng cáo đó khỏi website.

https://nhadathue.vn có thể giám sát, kiểm duyệt hoặc di rời bất cứ niêm yết căn hộ trên website, tuy nhiên, https://nhadathue.vn không bị buộc làm như vậy.

canhore.vn không chịu trách nhiệm đối với nội dung, lỗi hay lỗi bỏ sót của bất cứ niêm yết căn hộ nào được cung cấp từ phía khách hàng.

https://nhadathue.vn chịu trách nhiệm cho sự an toàn, tính toàn vẹn của các dữ liệu, song https://nhadathue.vn lại không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ lỗi sai cũng như bất cứ sự trì hoãn nào mà có thể xảy ra xuất phát từ việc truyền phát dữ liệu trên internet.

canhore.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi hệ thống hay lỗi công nghệ, những yếu tố có thể làm ngăn cản quá trình tiếp cận của khách đối với website

canhore.vn sẽ không sắp đặt, uỷ quyền hay cho phép bất cứ một tổ chức nào đối với các tài liệu của canhore.vn trừ khi có văn bản đồng ý chính thức.

3. Tổng quan
Thành viên không thể chuyển nhượng bản ghi nhớ này mà không có sự đồng thuận bằng văn bản chính thức của https://nhadathue.vn

BQT Nhà Đất Huế ./

Loại giao dịch

Property Status

Property Type

Compare listings

So sánh